Portföljen uppdaterad

Uppdaterat portföljen med korrekta siffror nu. Telenor är faktiskt det största enskilda innehavet för tillfället, halva positionen är dock en liten spekulativ post som jag håller kortsiktigt. Den andra halvan (som ligger i en annan depå) är mer långsiktig. Samtliga innehav visar på en positiv utveckling idag, och investeringen i Alliance Oil har jag stora förväntningar på, om ekonomin fortsätter i rätt riktning så kommer oljan att fortsätta upp i rask takt under 2011.


Kommentarer

kommentarer