Börsrådet på DITV

Klart sevärt program på DITV.se. Börsrådet är cirka 20 minuter långt och innehåller flera intressanta synvinklar och aktietips. Bland annat får Volvo en säljrek, Electrolux får en köprek, likaså Investor osv.

Mest intressant tyckte jag resonemanget runt Electrolux var. Simon Blecher som är fondförvaltare på HQ Fonder/Carnegie var det som stod för den intressanta analysen av Electrolux, dels var det värderingen som Simon pekade på, en värdering på cirka 8-10ggr årsvinsten är inte utmanande, dessutom räknar han med att bolaget har en nettokassa vid årets slut, även inklusive pensionsskulder osv. De har också en utdelningspolicy som med nuvarande kassa och kassaflöde kan medge en engångsutdelning på hela 30% av hal bolagsvärdet. Självklart blir inte extrautdelningen så hög, men en utdelning modell större ligger sannolikt framför aktieägarna i alla fall. Likaså kan man göra förvärv osv utan att påverka ordinarie direktavkastning till ägarna.

Länk till programmet   


Kommentarer

kommentarer