tele2Tele2 visar än en gång att man som aktieägare bör ha Tele2 i portföljen. Kvällens affär där man säljer den ryska verksamheten och cashar hem över 15 miljarder, varav 12 miljarder delas ut till aktieägarna via återköp (motsvarar 28kr/aktie) minskar risken i aktien rejält, och eftersom man misslyckats med att få tillräckliga licenser osv i Ryssland så är det sannolikt det bästa som kunde hända. Man lämnar också en verksamhet som säkert granskas noggrannare nu efter Telias äventyr i regionen, och genom denna affär minskar de legala riskerna avsevärt.

Räkna med att aktien sticker på börsen imorgon, och en av anledningarna till affären enligt Granryd är att man vill få ner belåningen och stabilisera ekonomin för att kunna bibehålla en hög avkastning till sina aktieägare. Kinnevik som äger cirka 30% av Tele2 cashar hem cirka 4 miljarder på Rysslands-affären, där skålas det sannolikt i Champagne ikväll :-)