Belåning av aktier är idag möjligt i princip hos alla banker och nätmäklare. Belåningen består av att man kan låna x% av värdet på dina aktier, med aktierna som säkerhet. Spannet spänner från 0% på onoterade aktier upp till 85% på OMXS30-listan. Även utländska aktier med bra likviditet är belåningsbara.

Det finns många åsikter om belåning, och man kan tycka det är både bra och dåligt, men även långsiktiga “sparare” använder ibland belåning, exempelvis hade “Aktiestinsen” som ofta framhålls som ett gott exempel på långsiktighet aldrig kommit dit han är idag utan belåning, det finns siffror och olika artiklar som visat att han haft en mycket hög belåning från tid till annan.

Jag själv använder belåning ibland, och är väl medveten om både risker och möjligheter. Men anledningen till artikeln är att jag och en god vän diskuterade olika bolag, och då bland annat en del förhoppningsbolag med låg belåning. Jag ville då hävda att man kan tjäna lika mycket pengar på OMXS30 med mindre kursrörelser om man istället ökar belåningen (temporärt).

Som exempel så tog jag 100.000 SEK och jämförde maximalt utfall i aktier med 3 olika belåningsgrader. 40, 60, 85%. Det visar tydligt att om du köper exempelvis Electrolux för maximalt belopp (666.666kr) så ger det med 10% värdeökning en vinst med 66.666kr.

För att tjäna lika mycket i exempelvis Karo Bio eller Topotarget (som har 40% belåning) så måste värdet stiga med 40%.

Detta är självklart bara en lek med siffror, men belåning under kontrollerade former är bra vill jag hävda. Alla större investerar jobbar med belåning, sen om den är 5% av portföljen, 20% eller 100% beror på risktagande, tidshorisont och mycket mer, jag vill inte rekommendera någon att belåna sina innehav, men jag vill samtidigt hävda att man kan bli “rik” även på OMXS30-bolagen och inte bara i dessa otaliga förhoppningsbolag som finns på börsen.

Samtliga siffror kan också vändas till ett negativt scenario, och då blir vinsterna helt plötsligt förluster och rejält kännbara. I exemplet med 100.000kr så utgår jag dock från att det bara är en mindre del av det totala sparande. Att bara ha 100.000kr i kapital och belåna hela kapitalet för mycket är rejält riskabelt, och riskerar att gå åt helt fel håll, då är det inte längre aktiesparande, utan mer spel/gambling.