Detta handlar ju inte om aktier eller aktiehandel, men tycker revisionsplikten som förändrades för några år sedan är intressant. Numera behöver ju aktiebolag uppfylla minst två av följande tre kriterier för att tvingas ha en revisor.
  • Balansomsättning på över 1,5 MSEK
  • Mer än 3 anställda
  • Nettoomsättning på över 3 MSEK
Har ju själv ett litet företag. Revisorerna har under många år tjänat enkla pengar på ett litet bolag som mitt, därför gillar jag den frivilliga revisionsplikten för mindre bolag. Nu får revisorerna i större utsträckning kämpa för att bibehålla mindre klienter. Jag tycker ju att revisorn ska komma med så pass bra förslag, ideér och tankar så man ”sparar” in kostnaden, och faktiskt inte ens ser det som en kostnad, utan en investering man inte vill vara utan… Revisorns uppdrag är ju att se till ditt företags bästa, och optimera den ekonomiska strukturen och självklart gå igenom bokföring och verifiera riktigheten i densamma.
Dock varierar priserna på revisorer kraftigt. Det kan vara en bra idé att fråga flera revisorer innan man bestämmer sig. På Revisor Stockholm kan man få 3 olika offerter skickade till sig, ett enkelt sätt att få in lite olika priser.
Personigen tycker jag det är bra med ett urval via nätet eller telefon, och sen följa upp med personliga möten, relationen med revisorn måste fungera, annars kommer du aldrig få ut det värde du ska av revisorn. Jag hade själv fyra olika möten innan jag bestämde mig. Vid ett möte kändes det som att jag satt hos skatteverket, var mest förmaningar, var nästan som att vara tillbaka i skolbänken… Först på fjärde mötet ”klickade det”. Vi kunde diskutera högt och lågt, skämta och kom bra överens redan från start. Min revisor har kommit med både ris & ros genom åren, med värdefulla tips och många ideér i samband med olika projekt. Det har varit ett mycket värdefullt bollplank de senaste 5-10 åren.
Just den personliga relationen, ser jag som otroligt viktig. Fungerar inte den så spelar det ingen roll hur kompetent personen i fråga är, inte för mig i alla fall.
Så, revisor kan vara värdefullt även om man inte måste ha det, men fundera, ta några möten och känn dem på pulsen, det fungerade för mig i alla fall :-)