Läste följande kommentar från FED nu på morgonen. Vad händer när marknaden börjar förbereda sig på en tidigare höjning? Tror det finns risk för en korrigering från nuvarande nivåer då vi i princip stigit varje dag i över två veckor nu. Tjurfälla?

FED: FORMULERING OM DATABEROENDE ÖKAR TYDLIGHET – PLOSSER

09:47 STOCKHOLM (Direkt) De formuleringar som Federal Reserve tillförde i det senaste FOMC-uttalandet visar bättre hur de kommer att reagera på ekonomiska data och ger en start mot en ökad tydlighet. Det sade Charles Plosser, Fed-chef i Philadelphia, på onsdagen enligt Bloomberg News. Federal Reserve uppgav efter oktobermötet att de kommer att hålla styrräntan oförändrad under en betydande tid efter avslutat QE, men uppgav samtidigt att räntan kan höjas tidigare om ekonomin går bättre och senare om den går sämre än antagits. Charles Plosser sade att Fed-ledamöterna nu måste förbereda marknaderna för en tidigare höjning, och det nya språkbruket var ett steg i den riktningen. Kommittn noterade uttryckligen att om ekonomin gör snabbare framsteg än vad som antagits mot sina mål, så kan höjningen komma tidigare, och om framstegen är långsammare än antagits, så kan höjningen senareläggas. Detta är det operativa språkbruket och det tydliggör att avser att policyn ska vara databeroende, sade Charles Plosser.