Gått lång i Lundin Petroleum. Aktien är ner drygt 3% idag vid 104kr. Ner från 112kr i måndags vid öppning.

Swedbank är positiva till Lupe, DNO och Africa Oil i en ny analys. Det är de oljebolag i Norden som klarar ett lågt oljepris bäst. Lundin är man positiva till eftersom bolaget har mycket bra likviditet och dubblar volymerna i år vilket minskar risken avsevärt.