Här är senaste marknadskommentaren från CMC Markets analytiker. Aktietips.net kommer kontinuerligt att förmedla CMC Markets marknadskommentarer till besökarna, normalt 1-2 dagar efter att CMC Markets kunder fått ta del av informationen.

SPX 500 10/9

Efter en tid med statistik som ständigt kom in sämre än väntat med fallande börs som följd så har äntligen USA börjat leverera bättre siffror. Kursen i index börjar nu leta sig upp mot det viktiga motståndet vid 1130 (röd linje). Ett brott av 1130 öppnar vägen mot nästa tydliga motstånd vid 1175. Kursen bearbetar just nu motståndsområdet vid 1107-1100 (blå linjer). På nedsidan agerar området vid 1038 (svart linje) viktig stödnivå.  På väg mot 1038 finns svagare stöd vid bla 1087. Skulle området vid 1038 brytas är nästa nivå runt 1007 (Lägsta noteringen i juli).

Index befinner sig i positivt momentum (se röd cirkel, svart linje över 0-nivån i MACD och stigande). Observera dock att Stockastic befinner sig på överköpta nivåer (svart cirkel) och RSI befinner på höga nivåer vilket öppnar för rekyl på nedsidan (se blå cirklar). Normalt räknas RSI som överköpt när indikatorn ligger över 70. Den senaste tiden har det dock varit svårt att handla upp index till de nivåerna innan rekylen kommer.

Sweden30 10/9

Precis som i SPX500 så har det varit bra fart på uppsidan i Sverige. En anledningen till detta är såklart det positiva börshumör som den senaste statistiken från USA medfört. SPX 500 och Sweden30 har rört sig väldigt lika den senaste tiden men eftersom den Svenska rapportperioden var kanon och den Svenska ekonomin rör sig i rätt riktning så befinner sig index på en betydligt högre nivå i relation till 52 veckors högsta. Vid 1068 (röd linje) finns ett kraftigt motstånd som index behöver bryta innan ny 52 veckors högsta kan nås. Stöd finns vid 1061 (blå linje) och 1040 (svart linje)

Momentum är positivt (röd cirkel, svart linje befinner sig ovanför 0-nivån och är stigande). Precis som i SPX 500 befinner sig Stochastic på överköpta nivåer (svart cirkel) och RSI bifinner sig på höga nivåer (blå cirklar) som tidigare gett en rekyl på nedsidan.

ANNONS
Klicka här för att läsa med om CMC Markets och öppna konto. På CMC Markets är det enkelt att spekulera i både uppgång & nedgång. Köpa eller blanka aktier, valutor, råvaror. Handla instrument & aktier på börser över hela världen, dygnet runt.