Måndag, lunch, och HQ Bank har fallit cirka 80%. De drag självklart med sig även Öresund i fallet, och jag har köpt en liten post på 99,75kr. Öresund har tappat cirka 300 MSEK på innehavet i HQ, men börsvärdet har minskat med cirka 7-800 MSEK vid nuvarande kurs.

Jag rekommenderar dock inte några kortsiktiga köp i Öresund, det är bättre att köpa små portioner och sprida ut köpen över tid när denna typ av händelser inträffar. Själv kommer jag att öka under hösten, när “dimman lagt sig”. Jag tror dock dagens nivå bör vara en bra ingångsnivå långsiktigt.