Har följt Karo Bio i många många år, varit med som aktieägare i både upp & nedgångar, har dock de senaste åren stått bredvid och tittat på “förfallet”… Det är mycket tråkigt att det gått som det gått med bolaget, vi behöver svenska framgångsrika bolag inom läkemedel, och hade de lyckats med sina projekt hade ju miljontals människor fått bättre chans till ett långt & lyckligt liv! 

Idag var det bolagstämma och man skulle besluta om man skulle skriva ner aktiekapitalet med 96% eller likvidera bolaget… Storägarna lyckades övertyga stämman om att fortsätta driva bolaget. Bra eller dåligt? Nja, det får självklart framtiden utvisa, men på det stora hela så kan man nog utgå från att aktieägarna aldrig får tillbaka de åtskilliga miljarder som stoppats in i alla projekten.

Personligen ser jag ingen framtid med bolaget, Eprotirome var den (i alla fall de senaste 5 åren) produkt som skulle ta Karo Bio till oanade höjder. Nu blev det tyvärr en avbruten FAS3-studie, och därmed återstår bara ett fåtal mindre projekt i bolaget, ER-beta mm är självklart intressanta projekt/substanser, men vägen till färdiga läkemedel är mycket mycket lång.

Lider med alla aktieägare, varav många är småsparare, och många har sannolikt också satsar för stora delar av sitt kapital i detta bolag. Just små Biotech-företag är populära att “gifta” sig med, och äga och bygga upp drömmar/förväntningar på över flera års tid. Tyvärr innebär det ofta, alltför ofta stora förluster. Biotech är riskfyllt, sannolikt bland det mest riskfyllda man kan investera i bolagsmässigt på Stockholmsbörsen.

Vi får se hur framtiden ter sig för detta bolag, men hoppas för alla aktieägare att det till slut slutar bra trots allt.