Jag har legat helfel sista veckan, jag har visserligen minskat mitt innehav i Bear med 50% men ligger kvar med 5000st och på dem ligger jag back nästan 12% på en vecka! Snacka om missbedömning. Jag tror dock fortfarande att det kommer att bli en stökig sommar och bibehåller min negativa inställning. Dock med mindre exponering än tidigare.

Jag har också sålt mitt innehav i PARE med god vinst. Gjorde drygt 10% på en vecka på innehavet. Dock blev det inte så mycket pengar eftersom innehavet var relativt litet. Tror dock aktien kan backa mer i ett negativt marknadsscenario, och det är det jag måste utgå från kortsiktigt.

Under September ska jag börja bygga en långsiktig position på marknaden igen, men under sommaren kommer jag att ha låg aktivitet, och en (som det känns just nu) defensiv strategi. Det kan dock visa sig fel och då kommer jag omvärdera situationen.

Karo Bio är nere på 6,85kr och det börjar bli intressanta nivåer, dock, klarar man inte att lösa avtalsdiskussionerna under hösten så kommer nyemmissionsrykten att börja florera igen, för då är det än en gång drygt 12 månader till pengarna är slut… Jag tror sannolikheten för ett avtal är ganska god, men aktien kan falla mer på osäkerheten innan dess. Den bevakas i alla fall.

Vad tror du? Är jag helt ute o cyklar med mitt negativa scenario? Jag kanske borde hoppa på trenden uppåt? Långsiktigt tror jag absolut på upp, men kortsiktigt borde problemen påverka humöret?