Tycker flera bolag släpper bra rapporter denna rapportsäsongen, senast i raden är Meda & Hexagon (bland de företag jag bevakar). Ratos mottogs däremot inte väl igår. Tycker dock “alltid” att det är köpläge i Ratos, de sänker inte utdelningen på 6kr, och nu är den snart uppe på 8% direktavkastning, det måste anses som attraktivt.

Hexagon går konstigt nog ner idag på en bra rapport, men det är väl som analytikerna skriver, rapporten är inte tillräckligt bra för att gå mot strömmen.

I övrigt så håller jag mig fortsatt avvaktande till börsen, tror fortfarande på nedgång. Grekland kommer inte lösa sig kortsiktigt, Spanien kommer att tvingas “öppna böckerna” i större utsträckning och blottlägga de underkapitaliserade bankernas problem, och Italien & Portugal är fortfarande inte lösta problemmässigt, media har bara valt att inte fokusera på dem senaste kvartalet… Vad som händer i Frankrike och deras relation till Tyskland är ytterligare “grädde på moset” som komplicerar den politiska & ekonomiska vardagen i Europa under våren/sommaren…

Spännande är det i alla fall!