Många tror att Apple tjänar stora pengar på Appstore, och att den står för en stor del av deras vinster. Visst är den lönsam, men står för en mycket liten del av vinsten totalt sett. Dessutom tjänar de inte sina pengar på det man tror, dvs spel, appar & musik… Den kassako som finns i Appstore är deras egna programvaror (ex Keynote, Numbers, Pages osv)…

Apple gör en vinst på cirka 40 Miljarder USD/år, vinsten på Appstore är endast 2 Miljarder USD/år.

Marginalen på musik som säljs via Appstore är endast 1% ungefär när alla kostnader dragits av, och motsvarande för appar är 2%. Det är långt från de 30% de tar i marginal vid försäljningen av appar. Det visar också att det kostar en hel del att dra runt maskineriet med butik och all teknik bakom kulisserna.

Dock är 2 Miljarder USD självklart mycket pengar, men det är endast cirka 5% av deras vinst som kommer från mjukvara. Resten kommer från hårdvara, så deras strategi att bygga mjukvara för att sälja mer hårdvara är mer aktuell än någonsin.

Skärmavbild 2013-03-24 kl. 12.01.02