Nu är det klart att investeringssparkonton införs från 1 Januari 2012. Det ska bygga på en schabolnbeskattning, och därmed slipper vi krångliga deklarationer, och vi “slipper” också kapitalförsäkringar som vi (de flesta) idag använder oss av. Det gör också att vi återigen får inbjudningar till bolagsstämmor, och att vi själva faktiskt äger aktierna, och inte bara en försäkring.

Det har inte släppts några detaljer, men det nämns att kapitalförsäkringarnas skattesats ska justeras något för att harmonisera kapitalbeskattningen.

Läs mer om nyheten på DI.se