“Let the trend be your friend” är ju ett känt uttryck i inte bara finansbranschen, utan allmänt i samhället. Jag har gjort en del förfrlyttningar i portföljen senaste dagarna i denna riktning, jag har alltså ökat exponeringen mot aktier till viss del, och även minskat i RIMM, marknaden är mycket skeptisk till aktien/bolaget, och även om jag är betydligt positivare är marknaden, så minskar jag innehavet tills vidare. RIMM var trots allt alldeles för överviktad i portföljen ändå.

Mina nya innehav är

– Alliance Oil, inköpta på 103,90

– H&M, inköpta på 228,06

– Nokia, inköpta på 67,95

Jag tittar på att öka exponeringen ytterligare, men ligger lite lågt nu i “juletider”. Minskningen i RIMM är cirka 70%, innehavet är trots minskningen det tyngsta innehavet i portföljen, men ligger tätt följt av H&M.